Voor Werkgevers

Voorkom langdurig ziekteverzuim door preventie & verhoog de productiviteit

Van directie tot uitvoerende

Ziekteverzuim preventie voor werkgevers en ondernemers

De Verzuim preventie (VMC®️) aanpak is voor iedereen. Wij hebben ervaring met grote (multinationale) bedrijven, MKB, ZZP’ers, Overheid incl. ZBO’s, Zorg- en Onderwijsinstellingen. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde coaches die ervaring hebben binnen deze sectoren.

Iedere organisatie is uniek. Wij zorgen voor maatwerk en maken een plan van aanpak. Dit kan op organisatie niveau, maar ook per afdeling, team of op individueel niveau. Is er tijdens de VMC® meer toespitsing nodig voor jouw specifieke organisatie? Wij zorgen dan voor gespecialiseerde coaches. Bijvoorbeeld op het gebied van advocatuur, accountancy, zorg, onderwijs of politie.

INHOUD VMCIn 3 stappen +1

1. Deelname aan de VMC®

Digitaal

2. Terugkoppel- en coachgesprek over de uitkomsten

3. Wel of geen vervolg coachgesprek

Aan de hand van de resultaten

Optie: Bedrijfs Trendanalyse

Complete trendanalyse voor u als werkgever

Geen uitval meer door stress

Als preventie partner helpt NCOO om het langdurige psychisch verzuim binnen de organisatie tegen te gaan.

VMC® voor bedrijven

Langdurig verzuim door psychische klachten en stress is een grote kostenpost. Ruim 80% van de mensen die een burn-out hebben gehad, zagen deze niet aankomen. Zelfs hun omgeving zag het niet. Burn-out is wat dat betreft een sluipmoordenaar.

Feiten en gegevens bij langdurig verzuim

Hoge verzuimkosten

Verminderde arbeidsproductiviteit

Kostenverlies Productie

Kennisverlies

Mensenlijk leed

Het is bewezen dat we 96,2% van het langdurige ziekteverzuim door stress en burn-out voorkomen.

Door preventief stress aan te pakken voorkom je veel menselijk leed, hoge verzuimkosten en reduceer je ziektedagen waardoor processen doorlopen en de bedrijfsvoering gegarandeerd is.
En dat met een tijdinvestering van gemiddeld iets minder dan 4 uur per medewerker.

Daarnaast gebruiken we de VMC als basis voor verdere trendanalyses en risicoanalyses.

Productiviteitsverbetering

Stress is niet perse slecht. Kortdurende stress helpt ons als mens te focussen en te concentreren op de taak die we uitvoeren. De effectiviteit neemt daardoor toe. Maar wanneer iemand langdurig stress ervaart, gaat dit ten koste van de productiviteit. Mensen raken door de stress uitgeput en kunnen zich hierdoor minder of niet meer focussen. Dit leidt tot minder productiviteit en grotere foutmarges.

TNO voorspelt dat 17-20% van de medewerkers tot de risicogroep behoort om uit te vallen door stress (psychisch verzuim). Recent onderzoek van het NCPSB geeft aan dat dit momenteel 56% is. Het zorgwekkende is dat ruim 80% van de mensen deze uitval niet ziet aankomen. Wanneer dit gebeurt, zal het ziekteverzuim exponentieel toenemen.

Wil je als werkgever het verzuim echt naar beneden brengen? Screen dan preventief alle medewerkers op onbewuste stresspatronen en voorkom langdurig psychisch verzuim.

1. Meten

Aan de hand van de VMC® tool kunnen wij de geestelijke gesteldheid van medwerkers weergeven. De tool signaleert hoe het met de medewerker gaat. Aan de hand van de gesignaleerde aandachtspunten komt er ook een advies uit hoe hier mee om te gaan. Wij herkennen 4 soorten groepen:

  • Groep 1: 46%, Deze groep heeft aan 1 uur resultaat coaching voldoende.
  • Groep 2: 27%, Deze groep heeft een verhoogd risico op uitval, Gemiddeld 3,3 uren preventief coaching nodig.
  • Groep3: 22%, Deze groep zit in de risico groep, uitval dreigt. Gemiddeld 4,3 uren coaching nodig om uitval te voorkomen.
  • Groep 4: 5%, Deze groep heeft inmiddels al een doorverwijzing gekregen.

2. Weten

Wij weten uit de ervaringen dat 17% van de medewerkers uit alle groepen in de gevarenzone zit. 11% valt binnen een jaar uit zonder preventie (NCPSB en TNO)Gemiddelde werkdagen per medewerker zijn 255 dagen per jaar. Gemiddeld langdurig uitval (TNO) 220 dagen.

  • Kosten per dag per medewerker met een gemiddeld salaris (€30.000 bruto) zijn €160 euro per dag (TNO). Echter zijn volgens Arboned de werkelijke kosten van langdurige uitval 2,5 keer hoger dan alleen de salariskosten (vervangingskosten, managementkosten, productieverlies, netwerkverlies, leaseauto etc.).

3. Resultaat

Met de VMC® Methode wordt het verwachte uitval van 11% teruggedrongen naar 3,8% (Ervaring NCPSB).Wat krijg je met de VMC®.1. De tool
2. Een analyse
3. Coach gesprekken
4. Trendrapportage (optioneel)

  • Wat levert het op:
  • De Tool is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen, de productiviteit te verhogen en de kosten voor werkgevers terug te dringen. Daarnaast is het voorkomen van persoonlijk leed een reden voor de ontwikkeling van de VMC®.
Begin 2020 is waterschap Brabantse Delta gestart met de Vitality Mind Challenge® via het NCPSB. De VMC® wordt bij ons ingezet inclusief 1 of 2 coachgesprekken. De samenwerking kwam tot stand om het toegenomen verzuim, vanwege mentale redenen, terug te dringen. De eerste reacties zijn zeer positief! Deelnemers geven aan dat het ze, ook nog na een paar maanden, goed helpt in de manier waarop ze naar situaties kijken en bij wegnemen van spanningen. Ook deelnemers die minder last hadden van spanning, maar nieuwsgierig waren naar de VMC®, vinden de uitkomsten en de coachgesprekken zinvol en zelfs een boost voor hun zelfvertrouwen. Wij hopen meer deelnemers te kunnen enthousiasmeren om het te ervaren.

Mijke Buit,

Manager CommunicatiebedrijfWaterschap Brabants Delta
De Vitality Mind Challenge® geeft in één oogopslag zicht op je eigen patronen. De wortels van de stress komen zo naar boven. Voor mijzelf een enorme eye-opener. Ik herken beter mijn eigen alarmsignalen en weet dus wanneer het tijd is voor radicale zelfzorg of zelfs radicale keuzes of verandering van richting

Karen de Jong

Ondernemer -trainer, coach, interim-manager
De VMC® is heel bijzonder, ik kan het niet anders omschrijven. Met de grafiek en het coachgesprek worden al mijn bewuste en onbewuste overlevingsmechanismen inzichtelijk gemaakt. Ik ben direct met de inzichten aan de slag gegaan. Ik verminder hierdoor direct mijn stress en dat geeft rust. Ik heb de regie weer terug. Hier heb ik als persoon baat bij, maar ook het bedrijf levert dit veel op. De concreetheid maakt dat ik de inzichten direct mee kan nemen naar mijn werk.

Bernard Steenaart

Commercieel directeur de Rozier
VMC® heeft mij een goed beeld gegeven van mijn competenties en mentale vitaliteit. Veel van de competenties en indicatoren in de test gaven een resultaat naar mijn verwachting. Interessant waren een paar verrassende scores. VMC® haalde haarfijn zaken boven water, waarvan ik me niet bewust was, maar die wel een flinke impact hebben op mijn welbevinden en werkplezier. Tijdens de bespreking van de resultaten met Benno Rijpkema kreeg ik bovendien zicht op de onderliggende oorzaak. Hier kan ik wat mee! VMC® is een mooie tool voor ondernemers om te achterhalen waar je energie van krijgt. En niet alleen voor de ondernemer zelf. Ook voor medewerkers, die niet goed in hun vel zitten of vastlopen in hun functie, zou ik VMC® aanbevelen om helder te krijgen waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Doen waar je van houdt, zorgt voor plezier, zelfvertrouwen en mentale gezondheid. Welke ondernemer wil dat nou niet voor zijn medewerkers.

Anneke Faber

CEO Faber Transportbedrijf
TOP