Vitality Mind Challenge

Signaleer stress, voorkom verzuim en blijf gezond.

Faber bloementransport NCOO Vitality Mind Challenge

Houd je medewerkers mentaal fit met de Vitality Mind Challenge®

De VMC® is de preventietool van het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burnout dat de verborgen burn-out naar boven haalt. NCOO gebruikt deze tool voor het inzichtelijk maken van de onbewuste zelfondermijnende (grensoverschrijdende) gedragpatronen.

Wat maakt dit instrument zo uniek?

De VMC® is een wetenschappelijk
bewezen instrument

De VMC® maakt mensen bewust van zelfondermijnende gedragspatronen

De VMC® zorgt voor de urgentie om mensen verantwoordelijkheid te laten nemen voor henzelf

De VMC® is het enige instrument dat de oorzaak van een burn-out aanpakt

De VMC® maakt onbewust gedrag bij stress inzichtelijk met 20 factoren

De VMC® voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit

Vitality Mind Challenge

Hoe houd je medewerkers mentaal fit?

Wat betekent de VMC® voor opdrachtgevers?

Als je iets niet weet, kun je er ook niets aan doen. Omdat je het niet weet, houd je een voortdurende worsteling in stand.

Veel mensen plaatsen problemen buiten zichzelf; het wordt hen aangedaan. Ze vermijden hun eigen rol en maken een ander verantwoordelijk voor de emoties, gedrag en angsten. Dit levert in de praktijk veel problemen op waardoor mensen tegenover elkaar komen te staan.

Mensen zijn zich hier niet bewust van. Ze denken werkelijk dat een persoon of situatie hen dit aandoet. Zo blijft dit patroon zich continu herhalen. De andere persoon reageert op exact dezelfde wijze, waardoor de interactie escaleert. De enige wijze om dit patroon te doorbreken is mensen hiervan bewust te maken en te helpen naar zichzelf te kijken. De moeilijkheid bij het doorbreken van patronen is dat het onbewuste en zelfondermijnende gedragspatronen zijn waarmee een persoon is vereenzelvigd.

De VMC® is het enige instrument ter wereld dat in staat is om onbewuste gedragspatronen bloot te leggen. Door te werken met de VMC® zijn wij in staat mensen te helpen bewust te worden van hun eigen gedrag en de invloed van stress op de interactie met de omgeving.

Mensen nemen na behandeling met de VMC® methode weer de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Hierdoor zijn wij in staat om bij onze opdrachtgevers het ziekteverzuim door mentale overbelasting1 met 96% terug te brengen.
Door de voorspellende waarde van de VMC® zijn wij tevens in staat om de mate van stress en burn-out te voorspellen bij organisatieverandering en spanningen in de wereld zoals Corona.

(1) Het ziekteverzuim boven de 2% geldt in de regel als psychisch ziekteverzuim. Vaak is stress de basisoorzaak achter fysieke ziektes en ongevallen.

Houd je medewerkers mentaal fit:

Met de VMC® realiseer je dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en krijgen ze handvatten om snel hun stress te verminderen.

Alle voordelen van de VMC® op een rij

Online instrument

De VMC® legt razendsnel verborgen burn-outs bloot

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Geen langdurige coachtrajecten, binnen 1 maand weerbaar

80% van de mensen zien een burn-out niet aankomen. De VMC® wel.

96,2% van uitval door psychische overbelasting voorkomen

Oorzaak van de mogelijke uitval is bekend

Mensen snappen eindelijk wat de oorzaak is van hun probleem

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

De VMC® uitslag is door iedereen te begrijpen

Voorkomen van stagnerende (werk)processen

De VMC® methode zorgt voor een trendbreuk in stijgende verzuimkosten

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Voorkomen van menselijk leed

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Iedereen heeft het over het stress probleem. De VMC® pakt het echt aan.

Welke ondernemer wil de vmc® nou niet voor zijn medewerkers?

De VMC® heeft mij een goed beeld gegeven van mijn competenties en mentale vitaliteit. Veel van de competenties en indicatoren in de test gaven een resultaat naar mijn verwachting. Interessant waren een paar verrassende scores. VMC® haalde haarfijn zaken boven water, waarvan ik me niet bewust was, maar die wel een flinke impact hebben op mijn welbevinden en werkplezier. Welke ondernemer wil dat nou niet voor zijn medewerkers.

Anneke Faber

"Dit zou iedereen moeten doen.
Als 80% een burn-out niet ziet aankomen, welk risico loop ik dan?"

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Terugdringen van verzuimkosten door mentale overbelasting met 96,2%

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Is de VMC® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

Niet vergelijkbaar

Er is geen ander instrument dat verborgen burn-outs bloot kan leggen.

VMC® is uniek

Aanbestedingsprocedures zijn niet nodig omdat de VMC® uniek is in de wereld.

pre-cognitief

De gedrag- en stesstools zijn cognitief, de VMC® meet op pre-cognitief niveau stressfactoren.

64 miljard uitkomsten

Iedere VMC® is uniek: Er zijn 64 miljard mogelijke uitkomsten.

NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is een handelsnaam van Onbezorgd Ondernemen LLP.
 

TOP