Houd je medewerkers gezond!

Houd je medewerkers gezond met de Vitality Mind Challenge®

0
0
0
130

Houd je medewerkers gezond!

Iedere directeur/manager wil graag dat de medewerkers fit, energiek en gezond zijn en blijven. Dat ze stevig op de grond staan en kracht uitstralen. Wij kennen geen enkele leider die dit niet graag wil. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze mentale fitheid speelt hierbij een belangrijke rol; een mentaal fit persoon maakt de keuze om te gaan sporten en iemand die minder in zijn vel zit zakt op de bak weg met een zak chips. Onderzoek wijst uit dat mensen die mentaal niet fit zijn, minder gezonde (on)bewuste keuzes maken dan wanneer we wel mentaal fit en vitaal zijn. Stress is een belangrijke oorzaak voor een verminderde fitheid.

Ons brein speelt een belangrijke rol bij het fit en vitaal worden en blijven. In jouw brein maak je namelijk de keuze om bijvoorbeeld te gaan sporten of met een zak chips op de bank te gaan zitten. Onderzoek wijst uit dat we bij een niet vitaal brein minder gezonde (on)bewuste keuzes maken dan wanneer we een fit en vitaal brein hebben.

Waarom zou je dit als leider moeten willen voor je medewerkers (en voor jezelf)?

Mensen denken en handelen voor 95% volledig onbewust. Wanneer we mentaal niet fit zijn, maken we keuzes die onszelf uiteindelijk ondermijnen zonder dat we het zelf doorhebben. Als het onbewuste ondermijnende gedrag lang genoeg aanhoudt, leidt dit uiteindelijk tot mentale en/of fysieke klachten.

Door te investeren in de mentale fitheid van de medewerkers voorkomt u veel persoonlijk leed. Maar ook voorkomt u enorme verzuimkosten omdat medewerkers zich niet meer ziek melden. Als directeur/manager weet u maar al te goed wat dat betekent voor de werkprocessen: die lopen gewoon door zonder enige hapering. Het is dus belangrijk voor de gezondheid van mens én organisatie dat medewerkers bewust worden van het ondermijnende gedrag én dat dit gedrag vervangen wordt voor gezonde gedragspatronen.

Hoe kan ik mijn medewerkers helpen om mentaal fit te worden en te blijven?

De VMC® gaat u helpen bij het zichtbaar maken van de onbewuste gedragspatronen, zodat medewerkers hiermee aan de slag kunnen gaan voor hun eigen mentale fitheid en gezondheid. En dat is een cadeautje!

Met behulp van de VMC® brengen we de mentale fitheid van een persoon in beeld. De VMC® is het enige wetenschappelijk bewezen instrument ter wereld dat hiertoe in staat is. Nadat de medewerker een online vragenlijst heeft ingevuld, koppelt een VMC® coach het resultaat met hem/haar terug in een persoonlijk gesprek van ongeveer 1 uur. De coach geeft de medewerker doelgerichte handvatten om snel en versterkt op eigen kracht te (blijven) werken aan de gezondheid.

Door de VMC aan te bieden aan al uw medewerkers, helpt u hen aan mentale fitheid en uzelf aan een gezonde en fitte organisatie.

Voor wie is de VMC® bedoeld?

Voor medewerkers die van zichzelf weten dat ze andere keuzes zouden moeten maken om gezonder, fitter en met meer energie door het leven te gaan.

Voor medewerkers die weten dat het anders moet, maar telkens terugvallen in oud gedrag.

Voor medewerkers die al gezond leven en daarin willen blijven ontwikkelen.

Hoe krijgt uw medewerker de persoonlijke VMC® uitslag?

Stap 1 is het invullen van de online vragenlijst:

Dit duurt ongeveer 20 minuten. Binnen 1 tot 2 weken heeft de medewerker een afspraak met een VMC® coach om het resultaat te bespreken.

Stap 2 is het gesprek met je coach:

Het gesprek vindt in principe plaats via (video)bellen. Tijdens het gesprek krijgt de medewerker praktische tips en handige adviezen die ze gelijk toe kunnen passen om gezond, fit en energiek te blijven.We hanteren de volgende spelregels:

 • De uitslag en het gesprek is vertrouwelijk. Er worden geen individuele gegevens gedeeld met leidinggevenden.
 • Medewerkers zijn vrij om hun eigen resultaten te delen.
 • Optioneel is een trendanalyse op meta-niveau. Indien de anonimiteit is geborgd kan dit ook op teamniveau.
 • Is de Vitality Mind Challenge® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

  VMC® is uniek

  Geen enkel ander instrument kan deze resultaten boeken.

  98,2% betrouwbaar

  Er is geen ander instrument in staat om een betrouwbaarheid van 98,2% te realiseren.

  96,2% daling ziekteverzuim

  Omdat de VMC® op pre-cognitief niveau meet en dit inzichtelijk maakt, is dit het enige instrument dat de mentale gezondheid in kaart kan brengen.

  64 miljard uitkomsten

  Iedere VMC® uitslag is uniek. Er zijn 64 miljard mogelijke uitkomsten waardoor de uitslag altijd individueel is.

  Enkele referenties

  Erasmus MC Vitality Mind Challenge NCOO
  Faber bloementransport NCOO Vitality Mind Challenge
  Koos Services Design NCOO Vitality Mind Challenge
  Waterschap Brabantse Delta NCOO Vitality Mind Challenge

  NCOO| Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is een handelsnaam van NCOZ Groep B.V.

  TOP