Hoe werkt de Vitality Mind Challenge ®

De Vitality Mind Challenge®

0
0
0
8000

Hoe werkt de Vitality Mind Challenge ®?

1. Aanvragen VMC® code(s)

2. Invullen online vragenlijst

3. Inplannen gesprek met VMC Coach

4. Bespreken uitslag

5. Eventueel vervolgcoaching

Optie: Trendanalyse VMC® uitslag van bedrijf en/of afdeling

De VMC® is een boost voor het zelfvertrouwen van onze medewerkers.

De VMC® is een boost voor het zelfvertrouwen van onze medewerkers.
Begin 2020 is waterschap Brabantse Delta gestart met de Vitality Mind Challenge®. De VMC wordt bij ons ingezet inclusief 1 of meerdere coachgesprekken. De samenwerking kwam tot stand om het toegenomen verzuim, vanwege mentale redenen, terug te dringen. De reacties zijn zeer positief!

Maaike Buit - HR partner Waterschap Brabantss Delta

1. Meten

Aan de hand van de VMC® kunnen wij de mentale gesteldheid van medwerkers weergeven. De VMC® signaleert hoe het met de medewerker gaat. Aan de hand van de gesignaleerde aandachtspunten komt er ook een advies uit hoe hier mee om te gaan. Wij herkennen 4 soorten groepen:

  • Groep 1: 46%, Deze groep heeft aan 1 uur resultaat coaching voldoende.
  • Groep 2: 27%, Deze groep heeft een verhoogd risico op uitval, Gemiddeld 3,3 uren preventief coaching nodig.
  • Groep3: 22%, Deze groep zit in de risico groep, uitval dreigt. Gemiddeld 4,3 uren coaching nodig om uitval te voorkomen.
  • Groep 4: 5%, Deze groep heeft inmiddels al een doorverwijzing gekregen.

2. Weten

Wij weten uit de ervaringen dat 17% van de medewerkers uit alle groepen in de gevarenzone zit. 11% valt binnen een jaar uit zonder preventie (NCPSB en TNO) Gemiddelde werkdagen per medewerker zijn 255 dagen per jaar. Gemiddeld langdurig uitval (TNO) 220 dagen.

  • Kosten per dag per medewerker met een gemiddeld salaris (€30.000 bruto) zijn €160 euro per dag (TNO). Echter zijn volgens Arboned de werkelijke kosten van langdurige uitval 2,5 keer hoger dan alleen de salariskosten (vervangingskosten, managementkosten, productieverlies, netwerkverlies, leaseauto etc.).

3. Resultaat

Met de VMC® Methode wordt het verwachte uitval van 11% teruggedrongen naar 3,8% (Ervaring NCPSB). Wat krijg je met de VMC®:

1. Het VMC® instrument
2. Een analyse
3. Coach gesprekken
4. Trendrapportage (optioneel)

  • Wat levert het op:
  • Het instrument is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen door verborgen burn-outs boven water te halen, de productiviteit te verhogen en de kosten voor werkgevers terug te dringen. Daarnaast is het voorkomen van persoonlijk leed een reden voor de ontwikkeling van de VMC®.

Wil je weten hoe de businesscase is voor jouw organisatie, neem dan contact op.

NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is licentiehouder van NCPSB.

TOP