Vitality Mind Challenge

Signaleer stress, voorkom verzuim en blijf gezond.

Voorkom een burn-out en blijf gezond met de Vitality Mind Challenge®

0
0
0
8000
Erasmus MC Vitality Mind Challenge NCOO
Faber bloementransport NCOO Vitality Mind Challenge
Koos Services Design NCOO Vitality Mind Challenge
Waterschap Brabantse Delta NCOO Vitality Mind Challenge

Burn-out voorkomen met de Vitality Mind Challenge®

Wat maakt dit instrument zo uniek?

De VMC® is een wetenschappelijk bewezen instrument

De VMC® maakt mensen bewust van zelfondermijnende gedragspatronen

De VMC® zorgt voor de urgentie om mensen verantwoordelijkheid te laten nemen voor henzelf

De VMC® is het enige instrument dat de oorzaak van een burn-out aanpakt

De VMC® maakt onbewust gedrag bij stress inzichtelijk met 20 factoren

De VMC® voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit

Burn-out voorkomen?

Wat betekent de VMC® voor de opdrachtgevers van NCOO?

Als je iets niet weet, kun je er ook niets aan doen. Omdat je het niet weet, houd je een voortdurende worsteling in stand.

Veel mensen plaatsen problemen buiten zichzelf; het wordt hen aangedaan. Ze vermijden hun eigen rol en maken een ander verantwoordelijk voor de emoties, gedrag en angsten. Dit levert in de praktijk veel problemen op waardoor mensen tegenover elkaar komen te staan.

Mensen zijn zich hier niet bewust van. Ze denken werkelijk dat een persoon of situatie hen dit aandoet. Zo blijft dit patroon zich continu herhalen. De andere persoon reageert op exact dezelfde wijze, waardoor de interactie escaleert. De enige wijze om dit patroon te doorbreken is mensen hiervan bewust te maken en te helpen naar zichzelf te kijken. De moeilijkheid bij het doorbreken van patronen is dat het onbewuste en zelfondermijnende gedragspatronen zijn waarmee een persoon is vereenzelvigd.

De VMC® is het enige instrument ter wereld dat in staat is om onbewuste gedragspatronen bloot te leggen. Door te werken met de VMC® zijn wij in staat mensen te helpen bewust te worden van hun eigen gedrag en de invloed van stress op de interactie met de omgeving.

Mensen nemen na behandeling met de VMC® methode weer de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Hierdoor zijn wij in staat om bij onze opdrachtgevers het psychische ziekteverzuim1 met 96% terug te brengen.
Door de voorspellende waarde van de VMC® zijn wij tevens in staat om de mate van stress en burn-out te voorspellen bij organisatieverandering en spanningen in de wereld zoals Corona.

(1) Het ziekteverzuim boven de 2% geldt in de regel als psychisch ziekteverzuim. Vaak is stress de basisoorzaak achter fysieke ziektes en ongevallen.

Met de VMC® realiseer je dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en krijgen ze handvatten om snel hun stress te verminderen.

Alle voordelen op een rij

Online instrument

De VMC® legt verborgen burn-outs bloot

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Geen langdurige coachtrajecten, binnen 1 maand weerbaar

80% van de mensen zien een burn-out niet aankomen. De VMC® wel.

96,2% van uitval door psychische overbelasting voorkomen

Oorzaak van de mogelijke uitval is bekend

Mensen snappen eindelijk wat de oorzaak is van hun probleem

Iedereen heeft het over het stress probleem. De VMC® pakt het echt aan.

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

De VMC® uitslag is door iedereen te begrijpen

Voorkomen van stagnerende (werk)processen

De VMC® methode zorgt voor een trendbreuk in stijgende verzuimkosten

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Voorkomen van menselijk leed

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Welke ondernemer wil de vmc® nou niet voor zijn medewerkers?

De VMC® heeft mij een goed beeld gegeven van mijn competenties en mentale vitaliteit. Veel van de competenties en indicatoren in de test gaven een resultaat naar mijn verwachting. Interessant waren een paar verrassende scores. VMC® haalde haarfijn zaken boven water, waarvan ik me niet bewust was, maar die wel een flinke impact hebben op mijn welbevinden en werkplezier. Welke ondernemer wil dat nou niet voor zijn medewerkers.

Anneke Faber

"Dit zou iedereen moeten doen.
Als 80% een burn-out niet ziet aankomen, welk risico loop ik dan?"

Risico op uitval is 9-12 maanden vooruit bekend

98,6% (h)erkent de uitslag als exact juist

Terugdringen van verzuimkosten door psychische overbelasting met 96,2%

Er is geen ontsnappen mogelijk; de resultaten dringen tot de kern door.

Is de Vitality Mind Challenge® vergelijkbaar met andere gedrag- en stresstools?

Niet vergelijkbaar

Er is geen ander instrument vergelijkbaar met de VMC®

VMC® is uniek

Aanbestedingsprocedures zijn niet nodig omdat de VMC® uniek is in de wereld.

pre-cognitief

De gedrag- en stesstools zijn cognitief, de VMC® meet op pre-cognitief niveau stressfactoren.

64 miljard uitkomsten

Iedere VMC® is uniek: Er zijn 64 miljard mogelijke uitkomsten.

Veel gestelde vragen

Kerncijfers stress en burn-out

 • Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. Uit ons recente onderzoek tijdens de lock-down t.g.v. de Corona pandemie komt naar voren dat 56% van de werkende mensen een risicoprofiel heeft om tussen nu en een jaar uit te vallen door psychische overbelasting.
 • 37,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out (bron: TNO).
 • 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen (bron TNO, NCPSB).
 • De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen naar 220 dagen (2018, bron: Arboned).
 • De werkelijke verzuimkosten bedragen circa 2,5 x de loonsomkosten van een uitgevallen medewerker (bron: Arboned). Hierin is bijvoorbeeld inbegrepen inhuurkosten, werkuren vanuit management, HRM, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en faalkosten.
 • De ruime meerderheid - 70-80% - van mensen zien hun uitval niet aankomen.
 • Met de aanpak van het NCPSB kan 96,2% van psychisch verzuim worden voorkomen.

De praktijk laat zien dat de preventieve aanpak van NCPSB werkt. Maarliefst 96,2% van het psychische verzuim kan worden voorkomen door inzet van de Vitality Mind Challenge in combinatie met coaching. Deze resultaten zien we keer op keer bevestigd in de organisaties die ervoor hebben gekozen hun medewerkers preventief te 'screenen' op stressoren en hoe zij hiermee omgaan.

Omdat 80% van de mensen hun uitval zelf niet ziet aankomen richt de aanpak van het NCPSB zich preventief op alle medewerkers. Daarom ook op diegenen die zich ogenschijnlijk “goed voelen". Dit leidt tot echte preventie en (onverwachte) uitval kan hierdoor worden voorkomen.

Benodigd aantal preventie-gesprekken om 96,2% van de burn-outs te voorkomen bij een onderzoekspopulatie van 100 medewerkers:

Groep 1:

- 46% (46 deelnemers) hebben genoeg aan een uur coaching over de uitleg van hun resultaten. Deze groep heeft geen verdere coaching nodig. Bewustwording van persoonlijke risicofactoren geeft deelnemers de mogelijkheid om daar zelf beter mee om te gaan.

Groep 2:

 • -  27% (27 deelnemers) hebben gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Kenmerk van deze groep is dat de deelnemers, en hun omgeving, zich meestal niet bewust zijn van het risico op uitval. Achteraf zeggen deze deelnemers vaak: “er waren wel degelijk signalen”.
 • -  Het risico op langdurige uitval is de komende maanden niet direct aanwezig maar wel op langere termijn. Men verzuimt nog niet.

  Groep 3:

 • -  22% (22 deelnemers) hebben ook gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Deze groep heeft gemiddeld geen langere coaching nodig maar wel een complexere benadering. Ook is de spreiding groter, namelijk van 2 uren coaching tot 11 uren coaching.
 • -  Dit is ook de groep waarbij er al (kort en/of frequent) verzuim is maar nog geen langdurige uitval. Er is een zeer verhoogd risico dat langdurige uitval binnen een aantal maanden zal plaatsvinden. Preventieve coaching is zeer urgent.

  Groep 4:

 • -  5% (5 deelnemers). Deze groep heeft twee subgroepen. Deze deelnemers moeten in alle gevallen worden doorverwezen naar de huisarts. Deze groep heeft langdurige behandeling nodig. Het NCPSB kan dit getal niet onmiddellijk verlagen.
 • -  Wanneer iemand in deze groep terecht komt kan er helaas geen preventieve coaching meer plaatsvinden.

- Subgroepen:

 • -  Groep 4A
  Als de VMC factoren Stress en Stress Management in het rood staan heeft deze deelnemer al een burn-out.
 • -  Groep 4B
  Als het totale VMC indexcijfer zwaar onvoldoende is (lager dan 0.78) is het mogelijk dat er behalve een burn-out ook andere klinische problematiek aanwezig is.

Uit de kerncijfers blijkt dat preventief coachen van medewerkers een geringere investering is dan het curatief behandelen van medewerkers die uitgevallen zijn door psychische overbelasting (waaronder burn-out).

Curatief begeleiden

Een persoon die uitvalt met een burn-out verzuimt ruim 220 dagen van het werk. De persoon moet zowel lichamelijk als mentaal herstellen om het werk weer te kunnen hervatten. In de reguliere zorg wordt geadviseerd om eerst 2 tot 3 maanden rust te nemen alvorens te gaan werken aan herstel. Dit herstellen gebeurt al dan niet onder intensieve begeleiding van therapeuten en psychologen.

Mensen die heel dicht tegen een burn-out aanzitten of al middenin de burn-out zitten, hebben vaak allerlei ideeën bedacht om van hun klachten af te komen. Maar ze kunnen zich er niet meer 'uitdenken'. Door de stress gaat je ratio achteruit en heb je chaos in je hoofd. Je kunt de zaken niet meer goed ordenen, je kan je slecht concentreren en zelfreflectie toepassen lukt ook niet meer. Allemaal vaardigheden die je nodig hebt voor gerichte coaching.

Wanneer de energie te ver is weggelekt beperkt een persoon zich vaak onbewust tot zichzelf staande houden, taakgerichtheid en hard werken. En om niet overweldigd te worden door veranderingen en ontwikkelingen trekt hij zich terug in de eigen veilige cocon en gaat uit verbinding met de omgeving.

De meeste mensen die een burn-out hebben gehad, geven aan dat zij nooit weer helemaal 'de oude' zijn geworden en dat het energieniveau lager blijft dan voorheen. Dit wordt bevestigd in de wetenschappelijke literatuur die te vinden is over de burn-out.

Preventief coachen

Door preventief mensen te helpen voorkomen dat ze een burn-out krijgen, besparen we de mens en de organisatie veel leed en een lange hersteltijd. Omdat 80% van de mensen hun eigen eigen burn- out niet ziet aankomen, helpen we ze met de VMC om preventief onbewuste destructieve gedragspatronen in beeld te brengen. Na dit inzicht krijgt de persoon handvatten om deze patronen te herkennen en om te zetten in stressvrije gedachten, gevoelens en handelingen.

Door preventief te werken houdt de persoon zijn energieniveau op peil en zijn ze nog in staat hun gedachten te ordenen, te concentreren en zelfreflectie toe te passen. We voorkomen dat er onbewust levensenergie weglekt waardoor er ruimte is voor pro-activiteit, problemen oplossen, initiatieven, omgaan met veranderingen en persoonlijke ontwikkeling.

Businesscase

In dit document is een businesscase opgenomen wat de kosten zijn voor een organisatie bij langdurige uitval door psychische overbelasting.

Problemen en gedoe binnen de organisatie leiden onherroepelijk tot stress en verlies van de productiviteit. Hoe langer je wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan. Wanneer medewerkers bezig zijn met gedoe, leidt hen dat af van hun echte werk. Denk hier bijvoorbeeld aan roddelen, besluiteloosheid in vergaderingen, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen. In organisaties zonder stress en gedoe halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90% (fase 0). Onze ervaring is dat in organisaties met gedoe de productiviteit daalt naar gemiddeld 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde
onderlinge verhoudingen.

Niet bijsturen is de ellende omarmen

Door de toename van stress door de veenbrand, neemt ook de passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af en is het een kwestie van tijd dat de veenbrand omslaat naar een uitslaande brand die ook waarneembaar is voor de omgeving (klanten, leveranciers, financiers, familie).

Veenbrand

Fase 0

Het doel van NCPSB is om zo dicht
mogelijk bij Fase 0 te komen; een
organisatie waarin medewerkers hun
verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek in de organisatie. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. onbalans in de organisatie ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen. Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop je hiermee omgaat.

Om de veenbrand(en) snel op te sporen adviseren wij een Vitality Company Scan (VCS) uit te voeren. Deze scan legt haarfijn bloot waar de veenbrand uit bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.

Voor meer informatie over de VCS kunt u contact met ons opnemen.

"Iedere leider wil het stuur in handen hebben, in control zijn. Ook in lastigere tijden."

Belangrijk om te stellen is dat psychische overbelasting niet noodzakelijkerwijs alleen wordt veroorzaakt door de werksituatie. Ook problemen in de privé-situatie kunnen aanleiding geven tot psychische overbelasting. Via de VMC wordt inzichtelijk gemaakt waar de bron van de stress zit, zodat gerichte interventies gedaan kunnen worden.

Organisaties kunnen er voor kiezen om aan de hand van alle VMC uitslagen op meta-niveau een trendanalyse uit te voeren. Aan de hand van de trendanalyse verkrijgt de organisatie inzicht waar veel stressbeleving is en waar minder/weinig aan de hand is. Op basis van deze inzichten kan besloten worden nader onderzoek in te stellen om te achterhalen waarom op bepaalde plekken meer/minder stressbeleving is.

Werkgerelateerde stress is vaak een symptoom van gedoe in de onderstroom van organisaties. Wij vergelijken dit met een veenbrand; de sluimerende onderstroom die onbewust veel stress veroorzaakt bij personen. Omdat deze stress subtiel aanwezig is en vaak beschouwd wordt als normaal, is dit een grote risicofactor voor het onverwachts uitvallen van mensen met een burn-out. Wanneer een organisatie de veenbrand laat sluimeren is het een kwestie van tijd dat de veenbrand overgaat in een uitslaande brand (meer uitval en personeelsverloop).

Op het niveau van het organisatie(sub)systeem kan dan een systemische analyse uitgevoerd worden wat de wortels zijn van de onbewuste (systeem)stress en het gedoe. Vaak zien we in de systeemwortels een onbalans terug, die door gerichte interventies verstevigd kan worden en de verborgen burn-out bij de medewerkers verdwijnt.

In dit geval is het belangrijk dat het management de wil heeft om hier wat mee te doen. Vanuit deze optiek verwachten wij dan ook altijd commitment van het hoogste management om gerichte interventies te doen omwille van de gezondheid van het gehele systeem.

De individuele medewerker is altijd een onderdeel van omringende systemen zoals werk, gezin, familie, maatschappij en eventueel verenigingen. Een persoon leeft in al deze systemen en wordt daardoor bewust en onbewust geconditioneerd. Daarom zal de coachvraag altijd in deze context beschouwd worden.

Tijdens het eerste gesprek concentreren we ons met name op het inzicht in destructieve gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing. In vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal.

Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCPSB heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op vertragen.nl.

Zie ook de antwoorden op interventies voor organisaties, management en de individuele medewerker.

Bij een (dreigende) burn-out wordt vaak geadviseerd om thuis rust te nemen. Echter, wanneer de wortels van de stress in de thuissituatie liggen (familie systeem) dan heeft dit een averechts effect. Daarom vinden wij een systemische analyse bij onze begeleiding cruciaal om de juiste interventies te doen.

Mensen worden al vroeg in hun leven geleerd (tot hun 7e levensjaar) om op een bepaalde manier met situaties om te gaan. De reden dat het kind zich aanpast in zijn of haar gedrag is dat het graag erkenning en binding wil ervaren met de opvoeders. Het gedrag dat een kind vervolgens laat zien is een overlevingsmechanisme om via het gewenste gedrag erkenning te krijgen en/of opgenomen te worden. Deze overlevingsmechanismen hebben als functie om zichzelf staande te houden in het gezin, groepen, werk, maatschappij, etc. Het mechanisme voorkomt angstgevoelens zoals afwijzing, buitensluiting en isolatie.

Het is onze ervaring dat de mate van stressontwikkeling niet perse afhangt van of iemand introvert of extravert is. Ieder mens is uniek in zijn stressbeleving en -beheersing.

Voor dit onderdeel verwijs ik graag naar 'Interventies gericht op management en organisatie', en dan specifiek het onderdeel trendanalyse. Door met regelmaat een meting uit te voeren met de VMC bij de medewerkers binnen de organisatie, kunnen wij een trendanalyse maken die 1) de stress laat zien op dat moment en 2) de ontwikkeling laat zien tussen verschillende meetmomenten.

De trendanalyse is een analyse op de metadata van alle ingevulde VMC's. Door een anonieme koppeling te maken tussen de uitslag en dienst/sector/afdeling/... kan een beeld worden verkregen specifiek in een bepaald gebied van de organisatie.

Het probleem van een burn-out is dat 80% van de mensen die een burn-out hebben gehad deze niet hebben zien aankomen. Het uitvallen van deze medewerker is niet alleen een schok voor de persoon, maar ook voor de zakelijke en privé omgeving. Het gevolg is veel menselijk leed, continuïteitsproblemen met als gevolg van kennis en vaardigheden en toename van de werkdruk bij collega's. Dit alles leidt tot gigantische verzuim- en faalkosten omdat een burn-out 6 tot 9 maanden doorlooptijd heeft.

De oplossing is te vinden in preventie door mensen bewust te maken van hun onbewuste destructieve gedragspatronen. Alleen zo is te voorkomen dat mensen hun burn-out niet zien aankomen, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zelfsaboterend gedrag.

De VMC® is de enige tool in de wereld die in staat is om de onbewuste destructieve gedragspatronen in kaart te brengen. In combinatie met doelgerichte coaching is een persoon in staat om versterkt en weerbaar op eigen kracht verder te gaan.

Om de gedragsverandering nog meer te verankeren richting meer zelfbewustzijn adviseren wij naast coaching het programma Vertragen te volgen. Dit kan klassikaal, 1 op 1 en online gevolgd worden. Voor meer informatie: www.vertragen.nl.

Hoe ziet het VMC proces er uit?

Wanneer de organisatie (of individu) besluit om preventief met de VMC® aan de slag te gaan, ontvangt de organisatie de aangevraagde inlogcodes voor het maken van de VMC®. Het proces bestaat uit 2 hoofdfasen (zie ook het hoofdstuk Businesscase).

Fase 1

De vragenlijst wordt online door de deelnemer(s) ingevuld (100 vragen). Het invullen duurt circa 20 minuten. Nadat de vragenlijst is verstuurd, worden de resultaten doorgestuurd naar de VMC® coach om deze te bespreken met de deelnemer. Tijdens het bespreken van de resultaten concentreren we ons met name op het inzicht in destructieve gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing.

Fase 2

In eventuele vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal. Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCPSB heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op de website vertragen.nl.

Bestel de VMC voor jouw organisatie

 

Word VMC Coach

 

NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is licentiehouder van NCPSB.

TOP