Een aanpak die ervoor zorgt dat je weer kunt genieten van het succes

We komen snel tot de kern van het probleem.
Binnen 6 maanden ondersteunen wij jou naar onbezorgd ondernemen.

Aanpak van het NCOO (Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen)

0
0
0

Aanpak van het NCOO

Problemen en gedoe binnen de onderneming leiden onherroepelijk tot stress, verlies van de productiviteit en het werkplezier. Hoe langer je wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan en hoe lager het bedrijfsresultaat wordt.

Wanneer medewerkers afgeleid worden door gedoe, komen ze niet toe aan hun echte werk. Denk hier bijvoorbeeld aan roddelen, lange vergaderingen zonder besluiten, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen.

NCOO onderscheidt drie fasen waarin ondernemingen kunnen zitten:
 • Fase 0: In ondernemingen waar werkplezier de boventoon voert, halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90%. De marge is optimaal.
 • Fase 1: In ondernemingen met gedoe daalt de productiviteit naar circa 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde onderlinge verhoudingen. Het marge verdampt door het gedoe tussen de mensen.
 • Fase 2: Wanneer fase 1 te lang aanhoudt zakt de productiviteit nog verder weg, ver beneden de 50%-60%; medewerkers zijn moegestreden en haken af (mentale overbelasting/burn-out en personeelsverloop). De kosten voor opvang van zieke medewerkers en het werven en inwerken van nieuwe medewerkers zijn zo hoog dat de winst omslaat in verlies.
 • Je hoofd in het zand steken is ook een keuze.
  Maar besef dat je dan de ellende omarmt.

  Door de toename van stress als gevolg van de veenbrand (fase 1), neemt ook het werkplezier, passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af. Het is dan een kwestie van tijd dat de veenbrand in jouw onderneming omslaat naar een uitslaande brand (fase 2) die ook waarneembaar is voor de omgeving (klanten, leveranciers, financiers, familie).

  Ons doel is om jou en je medewerkers te helpen zo dicht mogelijk bij Fase 0 (90%) te komen; een onderneming waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek en waar genieten van succes hoogtij viert. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. nieuwe onbalans in de onderneming ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen.

  Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop je hiermee omgaat. Om de veenbrand(en) snel op te sporen adviseren wij om de organisatiescan Wortels van de mist© uit te voeren. Deze scan legt haarfijn bloot waar de veenbrand uit bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.

  Uitslaande brand bestrijden

  Mocht de onderneming onverhoopt te maken krijgen met een uitslaande brand (fase 2), dan zie je dat terug in oplopend psychisch ziekteverzuim en verloop van medewerkers. De stress, onvrede en machteloosheid neemt zo toe dat medewerkers vluchten.

  Het is de kunst in deze fase de medewerkers weerbaar te maken tegen de onderstroom en de (persoonlijke en collectieve) ondermijnende gedragspatronen. Deze patronen bevinden zich in het onbewuste en zijn alleen met de VMC® in beeld te brengen.
  NCOO is gelicenseerd om te werken met dit unieke instument. Klik hier voor meer informatie over de VMC®.

  Als de uitslaande brand bestreden is, adviseren wij ook de veenbranden te bestrijden met de organisatiescan Wortels van de mist©. Ondanks het vele werk om de uitslaande brand te bestrijden, is de productiviteit nog steeds laag en de kans op opnieuw oplaaien van de veenbranden (onderstroom) is groot.
  NCOO haalt je met deze aanpak uit de vicieuze cirkel van hoge bedrijfskosten, lage productiviteit en magere marges.

  Het ultieme doel: onbezorgd ondernemen

  Onze opdrachtgevers begrijpen en doorzien dat problemen slechts symptomen zijn. Symptomen die als signaallamp dienen om te vertragen, zodat helder wordt waar de echte oorzaak zit. Wij noemen dat proces ook wel ‘wortelen’, aangezien het altijd leidt tot een sterker fundament van de onderneming.

  Pas als het fundament weer stevig staat, is het tijd om te versnellen.

  Vitality Mind Challenge

  Wil jij de mental fitheid van jouw medewerkers vergroten?

  Ontdek dan de vitality Mind Challenge®

  Opdrachtgevers die één of meerdere diensten van ons hebben afgenomen.

  Maak kennis met ons

  De VMC® is de preventietool van het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burnout dat de verborgen burn-out naar boven haalt. NCOO gebruikt deze tool voor het inzichtelijk maken van de onbewuste zelfondermijnende (grensoverschrijdende) gedragpatronen.

  NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is een handelsnaam van Onbezorgd Ondernemen LLP.

  TOP