Aanpak NCOO

Aanpak van het Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen

We komen snel tot de kern van het probleem.
Binnen 6 maanden ondersteunen wij jou naar Onbezorgd Ondernemen.

0
0
0

Aanpak van het Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen

Problemen en gedoe binnen de organisatie leiden onherroepelijk tot stress en verlies van de productiviteit. Hoe langer je wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan.

Wanneer medewerkers bezig zijn met gedoe, leidt hen dat af van hun echte werk. Denk hier bijvoorbeeld aan roddelen, besluiteloosheid in vergaderingen, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen.

Wij onderscheiden drie fasen waarin organisaties kunnen zitten:
 • Fase 0: In organisaties zonder stress en gedoe halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90%.
 • Fase 1: In organisaties met gedoe daalt de productiviteit naar circa 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde onderlinge verhoudingen.
 • Fase 2: Wanneer fase 1 te lang aanhoudt zakt de productiviteit nog verder weg, ver beneden de 50%-60%; medewerkers zijn moegestreden en haken af (psychische overbelasting/ burn-out en personeelsverloop).
 • Niet bijsturen is de ellende omarmen

  Door de toename van stress als gevolg van de veenbrand, neemt ook de passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af. Het is dan een kwestie van tijd dat de veenbrand omslaat naar een uitslaande brand die ook waarneembaar is voor de omgeving (klanten, leveranciers, financiers, familie).

  Het doel van NCOO is om jouw organisatie zo dicht mogelijk bij Fase 0 (90%) te brengen; een organisatie waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek in de organisatie. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. onbalans in de organisatie ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen.

  Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop je hiermee omgaat. Om de veenbrand(en) snel op te sporen adviseren wij om de organisatiescan 'Wortels van de mist' uit te voeren. Deze scan legt haarfijn bloot waar de veenbrand uit bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.

  Uitslaande brand bestrijden

  Mocht de organisatie onverhoopt te maken krijgen met een uitslaande brand (fase 2), dan manifesteert zich dat in oplopend psychisch ziekteverzuim en verloop van medewerkers. De stress, onvrede en machteloosheid neemt zo toe dat medewerkers zichzelf verliezen en/of vluchten.

  Het is de kunst in deze fase de medewerkers weerbaar te maken tegen de onderstroom en de (persoonlijke en collectieve) zelfondermijnende gedragspatronen. Deze patronen bevinden zich in het onbewuste en zijn alleen met de VMC® in beeld te brengen.
  NCOO heeft een licentie om te werken met dit unieke instument. Klik hier voor meer informatie over de VMC®.

  Als de uitslaande brand bestreden is, adviseren wij ook de veenbranden te bestrijden met de organisatiescan 'Wortels van de mist'. Ondanks het vele werk om de uitslaande brand te bestrijden, is de productiviteit nog steeds laag en de kans op opnieuw oplaaien van de veenbranden (onderstroom) is groot. NCOO haalt je met deze aanpak uit de vicieuze cirkel van hoge bedrijfskosten en lage productiviteit.

  Het ultieme doel: onbezorgd ondernemen

  Onze opdrachtgevers begrijpen en doorzien dat problemen slechts symptomen zijn. Symptomen die als signaallamp dienen om te vertragen, zodat helder wordt waar de echte oorzaak zit. Wij noemen dat proces ook wel ‘wortelen’, aangezien het altijd leidt tot een sterker fundament van de onderneming.

  Pas als het fundament weer stevig staat, is het tijd om te versnellen.

  Vitality Mind Challenge

  Vergroot de mentale weerbaarheid van jouw medewerkers

  Met de vitality Mind Challenge®

  Referenties

  Maak kennis met ons

   NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is exclusieve partner van NCPSB en gebruikt de handelsnamen NCOW en vertragen.nl

  TOP